PARK LEK
   
OM PARK LEK
  OM PARK LEK PARLAMENT
 
DELTAGARNAS EGNA RÖSTER
 
  BEBYGGELSE OCH VÄGAR
  GRÖNA OMRÅDEN
TOPPSTUGA
FRITID OCH SAMVARO
SKOLOR
SENIOR
 
OM KERSTIN BERGENDAL
 
PRESS O LÄNKAR
KONTAKT
 
  IN ENGLISH
 


 PARK LEK realiseras i tre faser under tre år. Varje fas genomförs med sina samarbetspartners - och har därför lite olika titlar.

Del I realiserades av Kerstin Bergendal i samarbete med Helena Selder och Bettina Perhsson vid Marabouparken Konsthall som ett bidrag till konsthallens invigningsutställning Parkliv 2010.

Del II realiserades av Kerstin Bergendal i samarbete med Marabouparken och Sundbybergs stad, samt ingick som en del av forskningsuppdraget "Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer" som leds av Statens konstråd, Riksantikvarieämbetet, Boverket och Arkitekturmuseet (för mer info: statenskonstrad.se).Projektledare för denna del var stadsarkitekt Karin Milles.

PARK LEK II visades vid utställningen Hemby(g) d på Marabouparken konsthall 2012 i samarbete med Helena Selder och Bettina Perhsson.

Kerstin Bergendal presenterade 46 videosamtal/ filmer med boende och andra från Hallonbergen och Ör, som kritiserade eller kommenterade stadens förslag till förtätning av stadsdelarna. Centralt placerad i utställningen stod en stor modell som vuxit fram under projektets gång. Kommunens beslutsfattare fick i utställningen tid och plats att ge alla deltagande parter ett konkret svar på hur de kommer att besluta att de två stadsdelarna skall se ut i framtiden, vid en stor samlande diskussion.Del III genomförs från januari 2013 till mars 2014 under titeln PARK LEK PARLAMENT eftersom det denna gång realiseras som ett samarbete mellan Kerstin Bergendal, och Sundbybergs stad. Marabouparken Lab följer och dokumenterar projektet.

Staden önskar att konkretisera och kanalisera deltagarnas bidrag och konstprojektets erfarenheter till kommunala planer och strategier. Sundbybergs stad finansierar ensam denna del, då man både ser det som ett sätt att fördjupa en demokratisk dialog i stadsdelarna, och ett led i en metodutveckling.

Projektledare för PARK LEK PARLAMENT är Åsa Steen, biträdande projektledare Lisa Brattström och projektsekreterare Helena Dunberg – alla tre från Sundbybergs stad. Bostadsbolaget Förvaltaren är en aktiv samarbetspartner.

PARK LEK PARLAMENT ingår samtidigt också i Marabouparken Konsthalls program curaterat av Helena Selder och Bettina Perhsson. 

     
     
     
       
       
         
         
         
         
   
   
  PARK LEK Kerstin Bergendal 2011 -2014 kerstin@bergendal.com I samarbete med   Webdesign: Johanna Adebäck