PARK LEK
   
OM PARK LEK
  OM PARK LEK PARLAMENT
 
DELTAGARNAS EGNA RÖSTER
 
  BEBYGGELSE OCH VÄGAR
  GRÖNA OMRÅDEN
TOPPSTUGA
FRITID OCH SAMVARO
SKOLOR
SENIOR
 
OM KERSTIN BERGENDAL
 
PRESS O LÄNKAR
KONTAKT
 
  IN ENGLISH
 


 PARK LEK PARLAMENTET

– en fortsättning på Kerstin Bergendals arbete på plats i Hallonbergen och Ör.

Politikerna i Sundbybergs Stad gav 2012 PARK LEK projektet möjligheten att fördjupa en lokal beslutsprocess i relation till utbyggnaden av Hallonbergen och Ör. Man såg denna fördjupning som en möjlighet för staden både att ta till sig deltagarnas tankar och idéer, men också de metoder och fokus som konstprojektet uppodlat. PARK LEK PARLAMENT tänks som en femton månaders process, som skall vara genomförd i mars 2014. För att koppla kommun och deltagare, har PARK LEK nu flyttat in i en liten lokal vid caféet i Hallonbergens Centrum.

I samma lokal har upprättats ett nytt projektsekretariat för Hallonbergen och Ör. Detta sekretariat skall arbeta för ett nyupprättat lokalt råd, ”Hallonbergen Ör Gruppen” som består av fastighetsägare, hyresgäster och ungdomar från Hallonbergen och Ör och är en direkt konsekvens av PARK LEK projektet.

Under det kommande året kommer PARK LEK att genomföra samtal och experiment med boende och andra aktörer i stadsdelarna, för att testa och förbättra de olika förslag till konkret förbättring av stadsdelarna, som deltagarna i vårens PARK LEK arbetade fram. Håller dessa förslag? Vad kostar de? Vad krävs av förändringar? . Denna nya process genomförs under titeln ”PARK LEK PARLAMENT”.

Kerstin Bergendal: ”I PARK LEK PARLAMENT försöker vi att göra en planering, som vilar på många olika slags ögon. Vi ber människor med olika kunskaper om Hallonbergen och Ör att arbeta tillsammans. Sedan låter vi deras samtal få ta tid. Då uppstår en slags gemensam förändringsvind. Dels planer för nya bebyggelser men också kartor över möjligheter som inte har använts och problem som någon borde tagit tag i för länge sedan. Vi utpekar samarbetsformer som kunde skapa ytterligare möjligheter. Vi har en tro på att planering kan bli bättre av att vara mer komplex.”

Kontakt

Alla som är intresserade att vara med i denna process är välkomna att kontakta projektsekreterare Helena Dunberg: helena.dunberg@sundbyberg.se


 


     
     
     
       
       
         
       
         
         
   
   
  PARK LEK Kerstin Bergendal 2011 -2014 kerstin@bergendal.com I samarbete med   Webdesign: Johanna Adebäck