PARK LEK
   
OM PARK LEK
  OM PARK LEK PARLAMENT
 
DELTAGARNAS EGNA RÖSTER
 
  BEBYGGELSE OCH VÄGAR
  GRÖNA OMRÅDEN
TOPPSTUGA
FRITID OCH SAMVARO
SKOLOR
SENIOR
 
OM KERSTIN BERGENDAL
 
PRESS O LÄNKAR
KONTAKT
 
  IN ENGLISH
 


 PARKLEK PARLAMENT _ UTKAST

 

SAMMANSTÄLLNING FOKUSOMRÅDE
Skolor och förskolorGENOMFÖRDA AKTIVITETER

Fokusgruppsmöten

Under våren hölls inga möten inom fokusgruppen skolor och förskolor. Anledningen är att det dels var svårt att finna en gemensam tid för berörda tjänstemän, att inplanerat datum låg dag före helgdag och eftersom rekrytering av ny förvaltningschef pågick under våren.


Koordineringsmöten

Ett inledande kunskapsutbyte har skett med enhetschefen för förskolan Vitsippan och öppna förskolan Junibacken. Projeksekretariatet har också haft avstämningsmöten med utvecklingschefen på barn- och utbildningsförvaltningen och med stadens lokalstrateg.


Föräldamatematik

Anna Pilebro, matematiklärare och förskolelärare på förskolan Stella Nova i Hallonbergen har fått stöd av ParkLek Parlament för att genomföra matematikundervisning för vuxna. Undervisningen syftar till att hjälpa föräldrar med vardagsmatematiska metoder så att de lättare kan hjälpa sina barn med matematik.LOKALT NÄTVERK

En av ParkLek Parlaments målsättningar är att upprätta ett hållbart lokalt nätverk som kan bidra till en långsiktig hållbar utveckling i Hallonbergen och Ör. Nätverket utgörs av boende, tjänstemän, föreningar, anställda på Förvaltaren, konsulter och andra lokala aktörer. Det är personer med kunskap inom det aktuella fokusområdet och med lokalkännedom. Syftet är att bland annat understödja kontakt inom och mellan nyetablerade nätverk, framtida nätverk samt att underlätta möjligheter att nå nyckelpersoner inom fokusområdet.

För fokusområdet skolor och förskolor har projektsekretariatet främst varit i kontakt med tjänstemän på barn- och utbildningsförvaltningen och med förvaltningens personal på verksamheter i stadsdelarna. Projektsekretariatet har också samarbetat med några av de privata förskoleverksamheterna och föreningar som finns i stadsdelarna. Det föräldranätverk som bildats inom ramen för fokusområde barn och ungdomar ingår också i fokusområdet för skolor och förskolor.BEHOVSBESKRIVNING

Under hösten 2013 genomför barn - och utbildningsförvaltningen en översyn av behovet av utökade skol -och förskoleplatser i samband med en utbyggnad av stadsdelarna. Projektsekretariatet kommer att utforma det fortsatta arbetet inom fokusområdet i samarbete med förvaltningschef och utvecklingschef.

Det pågår ett planarbete inom kvarteret Freden större, där det bland annat planeras för cirka 300 nya lägenheter. Inom området kommer det finnas möjlighet till en fyra avdelnings förskola med grön uteplats. Det är av stort intresse för barn- och utbildningsförvaltningen att bevaka möjligheterna att använda dessa lokaler för en kommunal förskola.

Diskussioner pågår med Förvaltaren om att bygga om kontorslokaler i Hallonbergens centrum till förskolelokaler. Förskolan kan då få en takterrass som förskolegård.TIDIGARE BESLUT

Örskolan

Programarbete för att bygga om Örskolan till en tvåparallellig skola F-6, startade i mars 2012. Endast ett fåtal möten har ägt rum. Detta på grund av att den ursprungliga bostadsutbyggnadsplanen för området har reviderats. Programarbetet för Örskolans utbyggnad ska ta hänsyn till de förändringar i det nya förslaget som kan ha betydelse för hur skolan byggs ut.

Örs förskola (Blåklockan)

Upphandlingen har avslutats och genomförandet av bygget av en åtta avdelnings förskola påbörjas under våren 2013. Det första spadtaget planeras till maj 2013. Verksamhetsstart planeras till 2015.


 PARKLEK _ SKOLOR
 ARBETSDAGAR PARKLEK II, 2012

Under en rad arbetsdagar utformade boende och lokala aktörer sina svar på kommunens programförslag för en kommande utbyggnad av Hallonbergen och Ör.
Sammanfattningar och resultat gällandeSkolor från dessa dagar hittar du här nedanför.

Klicka på bilden för att se den som PDF (i större format).

SKOLGRUPPEN
     
     
     
       
       
         
         
         
         
   
   
  PARK LEK Kerstin Bergendal 2011 -2014 kerstin@bergendal.com I samarbete med   Webdesign: Johanna Adebäck