PARK LEK
   
OM PARK LEK
  OM PARK LEK PARLAMENT
 
DELTAGARNAS EGNA RÖSTER
 
  BEBYGGELSE OCH VÄGAR
  GRÖNA OMRÅDEN
TOPPSTUGA
FRITID OCH SAMVARO
SKOLOR
SENIOR
 
OM KERSTIN BERGENDAL
 
PRESS O LÄNKAR
KONTAKT
 
  IN ENGLISH
 
 PARK LEK är ett flera år långt utopiskt konstprojekt av bildkonstnären Kerstin Bergendal, som samtidigt har vuxit till ett reellt ingrepp i en stadsplaneringsprocess.

Kerstin Bergendal, känd för sina storskaliga interventioner och participatoriska projekt, kartlägger de tankar, idéer och fantasier som de som lever och arbetar i Hallonbergen och Ör har, kring sina områden.

Konstnären agerar katalysator för nya sätt att tänka kring det offentliga rummet, gestaltning, byggprocesser och sociala platformar. Genom en strukturerad men samtidigt intuitiv process förs en mängd olika deltagare samman för diskussion och dialog om stadsdelarnas nuvarande identitet och framtida utveckling. Målet är att föra in deltagarnas perspektiv och intiativ, i stadens planarbeten för området och kunna komplettera och kanske korrigera det förslag om förtätning som lagts fram i oktober 2011.


PARK LEK realiseras i tre faser under tre år. Varje fas genomförs med sina samarbetspartners och har därför egna titlar. ( se OM PARKLEK )

Del 3 genomförs från januari 2013 till mars 2014 under titeln PARK LEK PARLAMENT. Detta är ett samarbete mellan Kerstin Bergendal, Sundbybergs stad och Marabouparken Lab. Projektledare för denna del är Åsa Steen, biträdande projektledare Lisa Brattström och projektsekreterare Helena Dunberg – alla tre från Sundbybergs stad.

Målet för denna fas är att konkretisera deltagarnas bidrag och kanalisera dem in i kommunala planer och strategier. Sundbybergs stad realiserar denna del av projektet, som ett led i en metodutveckling för att fördjupa en lokal demokratisk dialog.

 
 
 
 

 
     
     
     
       
       
         
         
         
         
   
   
  PARK LEK Kerstin Bergendal 2011 -2014 kerstin@bergendal.com I samarbete med   Webdesign: Johanna Adebäck